Χημικές ουσίες

-------------------------------------------------------------------

 

H δεξαμενή νερού είναι μια λύση για πολλές χημικές ουσίες και προϊόντα. Δεν επηρεάζεται από τις χημικές ουσίες που βάλαμε, από σκουπίδια, απο άλγη και από άλλους παράγοντες. Για να έχει πεντακάθαρο μπλε πισίνα νερού πρέπει να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ νερού και χημικών ουσιών. Η χρήση πολλών χημικά δεν είναι θεωρείται ως λύση για πράσινο ή θολό νερό. Υπάρχουν  τα εξής χημικά:

•    CHLORINE
•    ALGAECIDE
•    FLOCCULANT
•    CYANURIC ACID
•    BROMINE
•    OZONE
•    SHOCK

 

Chemicals from Relax Pools